top of page

CO NABÍZÍME

OBČANSKÉ
PRÁVO

závazkové právo (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo), sporová agenda, vymáhání pohledávek, úvěrové vztahy a jejich zajištění

 

KORPORÁTNÍ
AGENDA

zakládání a správa obchodních korporací, úpravy vztahů mezi společníky, přeměny společností a družstev, korporátní financování, strukturování transakcí

NEMOVITOSTI

převody nemovitostí, služebnosti, nemovitostní financování, strukturování transakcí, nájemní vztahy, spoluvlastnické vztahy k nemovitostem, bytová problematika SVJ a bytových družstev

TRESTNÍ PRÁVO

poskytování obhajoby v trestním komplexní právní poradenství v trestním řízení, sepisování trestních oznámení, obhajoba osob v trestním řízení, zastupování poškozených

CIZINECKÉ
PRÁVO

řešení pobytových oprávnění cizinců na území ČR, zastupování v azylovém řízení, zastupování před ESLP

bottom of page